Ergonomisch zitten

Bij het ergonomisch zitten zullen we rekening houden met een aantal belangrijke zitprincipes.
De 3 belangrijkste zitprincipes zijn:

  • de natuurlijke kromming van de wervelzuil behouden
  • statische belasting verminderen
  • beweging en mobiliteit tijdens het zitten mogelijk maken

Natuurlijke kromming van je wervelzuil

Goed zitten - open hoek
Wanneer je op een klassieke stoel gaat zitten bedraagt de hoek tussen romp en bovenbenen ongeveer 90°. Na verloop van tijd heb je vaak de neiging om onderuit te zakken waarbij je bekken naar achteren kantelt en je eerder hangt dan zit in je stoel. Je rug vertoont een banaancurve.
Om je bekken tot een meer natuurlijke positie te brengen ga je hoger zitten zodat de hoek tussen romp en bovenbenen toenemen. Hoe groter de hoek, hoe meer je neigt naar een staande houding met minder belasting van je rug tot gevolg. We noemen dit de ‘open hoek’. Ook het correct gebruik van een rugleuning helpt je om de achterwaartse kanteling van je bekken te voorkomen. Op deze zitmanier zal je eenvoudiger de natuurlijke S-vorm van je wervelzuil behouden.

Gezond zitten: verminderen van statische spierbelasting

We onderscheiden 2 soorten spierbelasting: dynamische en statische belasting.

  • Dynamische spierbelasting ontstaat door beweging en wordt gekenmerkt door een grote behoefte aan bloed en een grote bloedtoevoer. Door opspanning en ontspanning van de spieren worden er zuurstof en voedingsstoffen toegevoerd en afvalstoffen afgevoerd.
  • Statische spierbelasting ontstaat tijdens een passieve zithouding en wordt gekenmerkt door een grote behoefte aan bloed en een kleine bloedtoevoer. Er stroomt geen vers bloed (zuurstofrijk) meer naar je spieren en afvalstoffen worden amper afgevoerd en blijven in je spierweefsel achter. Hierdoor verzuren de spieren met pijn en/of vermoeidheid tot gevolg. Bij het zitten kan je de statische belasting verminderen door veel van houding te veranderen.

Beweging en mobiliteit

Een gezonde rug moet bewegen en beweging is een voorwaarde voor een gezonde rug! Je stoel zal je als het ware moeten uitnodigen tot beweging of althans beweging toelaten. Daarnaast moet je werkomgeving enige mobiliteit aanmoedigen en je uitnodigen om af en toe eens recht te staan en van houding te veranderen. Zet je printer weg van je bureau, gebruik pauzesoftware en doe tussendoor wat ontspanningsoefeningen...

 

Dynamische spierbelasting stoel